Knowledge Centre / Kontrolhierarki

Vores Hierarchy of Control Infographic (infografiske kontrolhierarki) skitserer de kontrolforanstaltninger, der bør træffes for at eliminere eller reducere risici for at falde, når der arbejdes i højderne.

Kontrolhierarki

Kontrolforanstaltningerne i faldsikringskontrolhierarkiet for arbejde i højderne er den foretrukne kontrolrækkefølge for at eliminere eller reducere risici for at falde. De fleste bemyndigede organer accepterer, at kontrolhierarkiet for faldsikring skal udgøre startpunktet i overvejelserne om, hvilken type faldsikringssystem der er påkrævet, når arbejde i højderne er uundgåeligt.

Hvis du planlægger, administrerer eller arbejder i højden, skal du være klar over, hvilke kontrolforanstaltninger der skal træffes for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkert.

Vores infografiske kontrolhierarki skitserer de kontrolforanstaltninger, der bør træffes for at eliminere eller reducere risici for at falde. Klik her for at downloade vores Fall Protection Hierarchy of Control Infographic (infografiske kontrolhierarki til forhindring eller reducering af faldrisici).

Get in touch with our sales staff

Contact us to get specific pricing information or help with planning your project.