Knowledge Centre / Faldsikring

Sådan får du et trygt arbejdsmiljø med faldsikring

Faldsikring

Ifølge Direktiv for arbejde i højder af 2007 er det de der administrerer arbejde på tages moralske og juridiske ansvar at gøre alt, hvad der med rimelighed kan gøres i praksis for at forhindre, at nogen falder ned.

Arbejdsgivere, ansatte og kontrahenter skal nu foretage risikovurderinger, udfærdige en metodeerklæring og overveje, om en alternativ adgangsform kunne være sikrere.

Når det skal overvejes, hvilken type udstyr der skal bruges, har HSE (Health and Safety Environment) et hierarki af valgmuligheder, der skal overvejes.

Faldsikringshierarki

1. Eliminer risikoen. Kan arbejdet i højden undgås helt? Kan tagmonteret udstyr flyttes til et sikkert område, eller kan der anvendes andre muligheder, såsom udstyr på jorden, der kan forlænges?

2. Hvis arbejde i højderne ikke kan undgås, skal det først overvejes at installere foranstaltninger til kollektiv faldsikring (link længere ned på siden), f.eks. sikkerhedsliste rundt om tagets perimeter for at tilvejebringe beskyttelse for alle, der skal arbejde i højderne.

3. Endelig skal der, hvis kollektive løsninger ikke er mulige, stilles personlige sikkerhedssystemer (link længere nede på siden), f.eks. fastspændingsanordninger, faldsikring, og tovværksadgang skal være til disposition for alle arbejdere for at minimere afstanden og konsekvensen af et fald, hvis et sådant skulle ske.

Download vores Fall Protection Hierarchy of Control Infographic (infografiske kontrolhierarki til forhindring eller reducering af faldrisici).

Kollektiv sikring

Hvor der udføres regelmæssig vedligeholdelse, er kollektiv sikring den bedste løsning til at beskytte arbejdere i højden.

Afhængigt af tagets eller konstruktionens beskaffenhed er et permanent installeret system en passiv løsning for flere arbejdere, idet der opstilles en fysisk barriere for faldstedet, så de kan koncentrere sig om det foreliggende arbejde i stedet for sikkerhedssystemet.

Skønt et sådant værn er permanent, kan systemer med kontravægt monteres på tage, uden at det er nødvendigt at trænge igennem taget, så det bevares tæt, og så systemet kan installeres, uden at det går ud over brugen af bygningen.

Andre valgmuligheder omfatter montering af sikkerhedslister på metaltagplader eller på rækværksvægge, der kan bære det, og foldesystemer, som kan fjernes, når de ikke er i brug.

Andre faldrisici, såsom tagluger eller ovenlysvinduer, kan også sikres.

Som det mindste kræves afprøvning og certificering af rækværkssystemer iht. EN-standarderne EN14122-3 eller EN13374.

Til engangsopgaver, f.eks. tag- eller tagrendereparationer, kan stilladser, adgangsplatforme eller mobile løftearbejdsplatforme bruges. Det der bør overvejes ved valg af disse muligheder, er at de indebærer specialist-kontrahenter, eller for mobile løftearbejdsplatformes vedkommende brugertræning og godkendelse, og der kræves hårdt underlag og plads op ad bygningen eller konstruktionen, der skal skaffes adgang til. Da disse valgmuligheder ikke er umiddelbart tilgængelige, kan dette føre til, at arbejderne tager risici, idet de måske finder, at et job er for kort til, at det kan svare sig at bruge en masse tid på sikkerhedsudstyr. Dette ville undgås, hvis en permanent løsning var på plads.

Personlige faldsikringssystemer

Vælges typisk, når uregelmæssig vedligeholdelse (f.eks. sjældnere end en gang om året) skal udføres, og det ikke skønnes at ”kunne svare sig” at vælge en kollektiv løsning pga. omkostningerne, konstruktionens uegnethed eller af æstetiske eller planlægningsmæssige grunde.

Skønt denne mulighed generelt er mindre dyr end kollektiv sikring, er der mange flere overvejelser der skal gøres, inkl. skjulte omkostninger, såsom årlig (som et minimum) inspektion og godkendelse, brugertræning, specielt personligt beskyttelsesværn og i nogle tilfælde redningsudstyr og -træning. Designede systemer installeres og vedligeholdes af specialistfirmaer.

Personlige faldsikringsystemer og -ankre kræver normalt, at brugeren bærer fuldt kropsseletøj og anvendelsen af et forbindelseselement, såsom en træksnor, fleksibelt tov-&-grib eller selv-tilbagetrækningstalje.

Wiresystemer eller horisontale redningsliner tænkes der mest på, når folk tænker på personlig faldsikringsprodukter, men andre valgmuligheder, såsom enkeltpunktsankre, dødvægtsankre (ikke-gennemtrængende) og midlertidige ankre, bruges også tit.

Både sikker adgang og den egentlige gå-overflade skal overvejes. Tage er typisk ikke beregnet til at blive gået på, og en dertil egnet gangbro vil minimere risikoen for at glide eller snuble, beskytte taget mod beskadigelse og anvendes som adskillelse til sikring af arbejdernes ophold inden for visse områder eller væk fra farer. Adskillelsessystemer, der angiver områder, hvor der ikke må gås, kan også være et nyttigt supplement til faldsikringssystemer, når de bruges sammen med en sikker arbejdsmetode.

To almindelige udtryk i forbindelse med personlige faldsikringsprodukter er ”faldstop”,som tillader adgang til en faldrisikoposition og er beregnet til at standse brugeren i et fald, og ”tilbageholdelsesanordning”, et system, der tillader brugeren adgang til faldrisikopositionen, men forhindrer denne i at falde i kraft af en træksnor.

Tilbageholdelse skal altid have første prioritet, hvor det er muligt, når der skal oprettes et personligt faldsikringssystem samt i nogle scenarier, hvor der er en minimal uhindret faldafstand til rådighed. Her er det den eneste løsning.

Hvor faldstop er valgt, kræver direktiver for arbejde i højden, at en redningsplan er på plads.

Godkendt faldsikringsudstyr, som styrker arbejdssikkerheden:

  • Seler
  • Liner
  • Gedetøjr
  • Faldblokke
  • Falddæmper
  • Koblingselementer og karabinhager
  • Skiltning
  • Stilladser
  • Rækværker

 

Hvornår skal du skifte dit faldsikringsudstyr ud?

Prioriterer du sikkerheden i din virksomhed? Du skal være opmærksom på, at faldsikringsudstyr ikke må bruges, hvis det har været udsat for belastning, for eksempel når det har standset et fald, eller hvis det har været gennem en reparation. 

Skal udstyret repareres? I de tilfælde, hvor reparation er nødvendigt, skal det gøres af en fagperson, som du får henvist af producenten.

Hvilke regler gælder ved faldsikring?

Det er vigtigt at kende de gældende regler ved faldsikring, for kun på den måde kan du prioritere sikkerheden tilstrækkeligt og på den korrekte måde. Det er til enhver tid arbejdsgiverens ansvar, at udstyret er til stede ved arbejdets begyndelse, at det overholder alle gældende regler, og at det er vedligeholdt efter forskrifterne.

Særlige regler ved brug af faldsikringsudstyr

Vil du benytte faldsikringsudstyr, når der skal udføres arbejde i højden? Der gælder særlige regler ved faldsikring, som du skal være opmærksom på, før du benytter dig af udstyret. Vidste du eksempelvis, at der kun må benyttes faldsikringsudstyr, hvis de kollektive foranstaltninger ikke kan imødekommes på anden vis?

Er det ikke muligt at benytte kollektive foranstaltninger som rækværk, lift eller stillads? I de tilfælde må du bruge faldsikringsudstyr, som garanti for den arbejdendes tryghed.

Når du benytter faldsikringsudstyr, skal det være CE-mærket, have registreringsnummer og være testet efter EU's standarder. Det er desuden et lovkrav, at udstyr til brug ved faldsikring testes løbende og minimum en gang årligt gennemgår en kontroltest.

Sådan vælger du den rigtige type af faldsikring til arbejdet

Faldsikringsudstyr skal forhindre fald, men ved du, hvordan du benytter dig af faldsikring på arbejdspladsen? Der er stor forskel på, hvordan og til hvilke opgaver faldsikringsudstyr skal bruges.

Skal du bruge udstyr, der kan afbøde et styrt? Et støttebælte må ikke bruges til dette formål, så i stedet må du investere i faldsikringsseler eller faldsikringsliner. Denne slags faldsikring er ideel til dig, der skal arbejde i højden, for eksempel når du skal renovere en husfacade eller lægge et tag. Seler og liner til faldsikring anbefales til alle typer af arbejde, hvor der er risiko for frit fald.


Sådan skal du bruge faldsikring på arbejdspladsen

Det er vigtigt, at faldsikring bruges og monteres korrekt, hvis udstyret skal sikre dine medarbejdere optimalt. Når der benyttes en faldsikringssele på arbejdspladsen, er det derfor vigtigt, at den sidder helt tæt på kroppen. 

Kan du presse en flad hånd ind mellem selen og kroppen? Først når du kun lige akkurat kan klemme en hånd ind mellem krop og udstyr, bærer du selen korrekt, så den kan styrke din sikkerhed.

 

Standarder: Den europæiske standard EN795:1996 omhandler konstruktionen og afprøvningen af personlige værnemidler, BS7883:2007 giver vejledning om installation af EN795-systemer, og BS8437:2005 er en praksiskode for deres valg, anvendelse & vedligeholdelse. Gangbroer uden sikkerhedsliste skal være konstrueret så de overholder EN516.

Vejledning om faldsikringsstandarder

Kollektiv sikring

EN ISO 14122 del 3 Maskineriets sikkerhed Permament betyder adgang til maskineri. Trappeopgange, trappestiger og sikkerhedslister

BS EN 13374:2004 Class A Midlertidige kantsikkerhedssystemer. Produktspecifikation, afprøvningsmetoder

HSG-33 Health & Safety in Roof Work HSE-vejledning for arbejde på tag.

HSE INDG 284 “Working on roofs” https://www.hse.gov.uk/pubns/indg284.pdf

BS 6399: Del 2: 1995 Wind Code ? BSIswebsite siger, at denne er erstattet af BS1991- må tjekkes med Phil

Personal Fall Protection (personlig faldsikring)

BS EN 795:1997 Beskyttelse mod fald fra højder– ankeranordninger –krav og afprøvning

Klasse A1 Strukturankre konstrueret til at være fastgjort til vertikale, horisontale og skrå overflader, f.eks. vægge, søjler, afsatser (Kee Safety-produkterne Ringanka, Keyanka & faldsikringstilbehør)

Klasse A2 - Strukturankre konstrueret til at være fastgjort til skrå tage (Kee Safety-produkterne Roofanka og Ridgeanka)

Klasse B - Transportable midlertidige ankeranordninger (Kee Safety-produkterne Accessanka & faldsikringstilbehør)

Klasse C - Ankeranordninger der anvender horisontale fleksible liner (Kee Safety-produkterne KeeLine & Wireanka)

Klasse D - Ankeranordninger der anvender stive horisontale ankerlister

Klasse E - Dødvægtsankre til anvendelse på horisontale overflader på højst 5 grader (Kee Safety products Weightanka & Wireanka)

BS 7883: 2005 Praksiskode for konstruktion, valg, installation, brug og vedligeholdelse af ankeranordninger i henhold til BS EN 795

En britisk standard der giver anbefalinger til installation, afprøvning, inspektion, mærkning og placering af EN795-ankre

BS 8437:2005 Praksiskode for valg, brug og vedligeholdelse af personlige faldsikringssystemer og personligt faldsikringsudstyr

British Standard giver anbefalinger og vejledning om valg, brug og vedligeholdes af personlige faldsikringssystemer og personligt faldsikringsudstyr til brug på arbejdsstedet for at forhindre og/eller standse fald fra højder, inkl. systemer og udstyr, der egner sig til redningsbrug. Den giver også vejledning om redning af personer, der arbejder i højden i tilfælde af en ulykke.
Den er beregnet til brug for arbejdsgivere, ansatte og selvstændige, der bruger personlige faldsikringssystemer og personligt faldsikringsudstyr. Den er også beregnet til brug af designere, f.eks. arkitekter og bygningsingeniører, inkl. dem der har ansvaret for udformningen af sikre adgangsruter på bygninger og konstruktioner, til brug for dem der sætter arbejde i gang i højden, f.eks.ejere af bygninger og kontrahenter, and dem der er med til at træne personer i at arbejde i højden.

BS EN516:2006 Præfabrikeret tilbehør til tagdækning - Installationer til tagadgang - gangbroer, trinflader og trin

Gælder for installationer for adgang til tage (byggeprodukter), der er permanent fastgjort på skrå tages bærende konstruktion, til at stå eller gå på under inspektion, vedligeholdelse og reparation af faciliteter på taget. Specificerer væsentlige dimensioner, materialer der skal anvendes, krav med hensyn til bæreevnen på installationen for adgang til taget, der er fastgjort til tagkonstruktionen, inkl. monteringssystemet, samt omfanget af afprøvningen.

Standarder der gælder for faldsikring, personlige værnemidler

EN341 Personlige værnemidler mod fald fra højder - nedfiringsanordninger

EN353-1 Personlige værnemidler mod fald fra højder - styrede faldstoppere, inkl. en stiv ankerline

EN353-2 Personlige værnemidler mod fald fra højder - styrede faldstoppere, inkl. en fleksibel ankerline

EN354 Personlige værnemidler mod fald fra højder - træksnore

EN355 Personlige værnemidler mod fald fra højder - støddæmpere

EN358 Personlige værnemidler for placering af arbejde og forhindring af fald fra højder - bælter til arbejdspositionering og tilbageholdelse og arbejdspositionerende træksnore

EN360 Personlige værnemidler mod fald fra højder - faldstop der kan trækkes tilbage

EN361 Personlige værnemidler mod fald fra højder - komplette kropsseletøjer

EN362 Personlige værnemidler mod fald fra højder - konnektorer

EN363 Personlige værnemidler mod fald fra højder - faldstopsystemer

EN364 Personlige værnemidler mod fald fra højder - afprøvningsmetoder

EN365 Personlige værnemidler og andet udstyr til beskyttelse mod fald fra højder - generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodevis inspektion, reparation, mærkning og emballering

EN517 Præfabrikeret udstyr til tage - tagsikringskroge

EN565 Sikkerhedskrav og afprøvningsmetode

EN1497 Redningsudstyr, redningsseletøj

EN1498 Redningsudstyr, redningsløkker

Get in touch with our sales staff

Contact us to get specific pricing information or help with planning your project.