Kee Klamp-sikkerhedsliste til jerbanestrækninger

  • Kee Klamp railing installation
  • Kee Klamp railing installation
  • Track side installation of Kee Klamp
  • Kee Klamp railing installation

Installation Details

Kee Safety blev valgt til installation af KEE KLAMP-sikkerhedsliste som led i det nye jernbaneprojekt i Østlondon til £363 m.

KEE KLAMP-sikkerhedslisten blev underkastet streng evaluering fra hovedkontrahentens side, inden det blev godkendt til brug, og Kee Safety blev dernæst kontraheret til at arbejde på linje med hovedkontrahenten til egenhændige installation af sikkerhedslisten

Der er flere informationer om dette projekt i vores Nyheder-afsnit.

Get Started with Your Solution Today

Related Products

Share


View More Installations